Doktoronline.cz - vše o zdraví a pro zdraví.


www.doktoronline.cz

Rozvíjíme logické myšlení

Všichni rodiče si přejí, aby se jejich dítě zdárně vyvíjelo a rostlo postupně v samostatnou bytost, která bude umět řešit různé životní situace. K tomu je zapotřebí hlavně logické myšlení, bez kterého se nikdo z nás neobejde.
Od kolika let jsou děti schopny logicky uvažovat a vnímat co se kolem nich děje? Psychologové uvádějí, že kolem třetího až čtvrtého roku věku je možno rozvíjet a podporovat logické myšlení. K tomuto účelu mohou sloužit různé stolní hry a skládačky. Dítě získává potupně jednotlivé impulsy a učí se používat jednotlivé pomůcky. Takovou nejvhodnější logickou pomůckou jsou puzzle.

Hračky střídejte

Mějte na paměti, že děti si umí různé hry zapamatovat a jakmile přijdou záhadě na kloub, přestávají přemýšlet a pracují po paměti. Snažte se svým dětem proto poskytnout co nejvíce možností a podnětů k přemýšlení. Hračky a skládanky postupně střídejte. Vybírejte hračky podle věku dítěte a začínejte s těmi nejjednoduššími a postupně zvyšujte jejich obtížnost. Děti v předškolním věku si rády hrají s technickými stavebnicemi, protože ty rozvíjí paměť a prostorové vnímání. Vhodnou hrou k vyplnění volného času je pexeso, které dokáže zaujmout i čtyřleté děti.

Hodně komunikujte

Se svými dětmi hodně mluvte a dávejte jim možnost, aby se nad věcmi a problémy mohly samy zamýšlet. Vysvětlujte dětem, jak fungují věci, které je obklopují a jaké mezi nimi existují vazby. Abychom přispěli k intelektuálnímu rozvoji svých dětí, učte je skládat různé hlavolamy a konstrukční stavebnice. Naučte je, že celek se skládá z různých částí, které mají své místo a své opodstatnění.

Učte své děti soustředění

Aby se děti mohly něco nového naučit, musí zvládnout základní věc a tou je schopnost soustředění. Při osvojení nové dovednosti našeho dítěte se učíme trpělivosti také my dospělí. Pokud dítě nemá problémy se soustředěním, lépe se adaptuje ve škole a bude se také snadněji učit. Spolu s různými zábavnými činnostmi se rozvíjí i jemná motorika, schopnost samostatnosti, zraková a sluchová paměť. Jestliže má dítě příležitost a možnost hrát si s vrstevníky nebo rodiči je daleko aktivnější a učí se rychleji než kdyby si hrálo samostatně. K pochopení jednotlivých vztahů a událostí je také třeba seznámit předškoláka s pojmem čas (co přítomnost, budoucnost, minulost.).
autor: - bb -

PřihlášeníZapomenuté heslo

Další články

Potravinové alergie

Potravinové alergie Není ojedinělé, že i když je dítě plně kojeno, může trpět alergií. Miminku totiž může vadit i nepatrné množství alergenu, které se mu dostane z potravy matky prostřednictvím mateřského mléka. celý text

Manupresura

Manupresura Tlak prstů patří mezi nejstarší a nejjednodušší způsoby ovlivňování akupunkturních bodů. Výhodou této metody je, že nemocný si může tuto léčbu provádět sám. Naproti tomu akupunkturu může provádět pouze školený lékař. celý text

Dětské zlozvyky

Dětské zlozvyky Dětské zlozvyky k dětem patří a jsou poměrně běžnou záležitostí. Samy o sobě většinou přinášejí dětem uklidnění při napětí, úzkosti, strachu, nejistotě a můžou taky vyjadřovat vztek, zklamání nebo nudu. Zlozvyky jsou, zvláště pokud trvají delší dobu, určitou formou neurózy. celý text

Odměna a trest

Odměna a trest K čemu vlastně slouží trest? Trest má potlačit nebo odstranit nesprávné chování dětí a vést je ke správnějším rozhodnutím. Nejefektivnější jsou předem stanovené a dobře připravené tresty. celý text

Čaj a jeho účinky

Čaj a jeho účinky Původně se čaj používal k léčebným účelům pouze na základě praktických zkušeností. Dnes víme, že jedněmi z hlavních účinných látek jsou purinové base. Čaj odstraňuje ospalost, únavu a zvyšuje psychickou aktivitu. Ve srovnání s kávou má v čaji kofein účinek mírnější, ale trvalejší. celý text

Diskuse k článku

Zatím nikdo nevložil příspěvek. Buďte první.

© Doktororonline.cz | Reklama