Doktoronline.cz - vše o zdraví a pro zdraví.


www.doktoronline.cz

Spolehlivá antikoncepce

Spolehlivost antikoncepce se udává tzv. Perlovým indexem neboli těhotenským číslem. Jedná se o číslo, které nám udává, jaké množství žen ze sto uživatelek s tou kterou metodou otěhotní v průběhu jednoho roku. Čím je toto číslo vyšší, tím méně je metoda spolehlivá.

Pravděpodobnost otěhotnění během měsíce je u ženy přibližně 16%. Jestliže žena nějakou antikoncepci užívá, těhotenské číslo se  pohybuje podle metody od 0,1 (otěhotní jedna žena z tisíce) do 20 (dvacet těhotenství na sto žen). Spolehlivá antikoncepční metoda by neměla mít vyšší těhotenské číslo než pět. Velmi záleží také na tom, zda hovoříme o selhání metody jako takové nebo zda počet selhání obsahuje také lidský faktor.

Přerušovaná soulož

Tato metoda je velice málo spolehlivá a měla by zůstat pouze metodou nouzovou. Spočívá v tom, že muž těsně před vyvrcholením a ejakulací svůj pohlavní úd z ženské pochvy vytáhne. Sperma se tak do pochvy vůbec nedostane, ale je vystřiknuto mimo ni. Těhotenské číslo této metody je kolem dvaceti. Při používání této metody se musí dát zejména pozor na opakovaný styk a na potříštění zevních pohlavních orgánů ženy spermatem. V čem je tato metoda tak nespolehlivá?

  • K vytékání malého množství spermatu z močové trubice může dojít i když nedojde k mužskému orgasmu, bez typické ejakulace. Zvláště méně zkušení chlapci mohou špatně odhadnout okamžik ejakulace a styk včas nepřeruší.
  • I v případě, že dojde k ejakulaci mimo pochvu, není žádná jistota spolehlivosti zaručena.
  • Po každé ejakulaci zůstane v močové trubici  malé množství spermatu a při opakování soulože se pár spermií do pochvy dostane. Spolehlivě se odstraní pouze vymočením před dalším stykem.

Kondom

Kondom chrání před početím dost spolehlivě, ale záleží také hodně na zkušenosti a zodpovědnosti uživatele. Nelze opomenout také to, že kondom zabraňuje i přenosu pohlavních nemocí, proto se doporučuje zejména těm, kteří nemají stálého partnera, popř. partnera často střídají.

Chemická antikoncepce

Chemická antikoncepce (krémy a čípky) patří k relativně málo spolehlivým metodám. Tato antikoncepce se musí zavádět do pochvy před stykem, a proto vyžaduje určitou rušivou přípravu. Výhodou této metody je, že jejímu získání není nutný lékařský předpis, neobsahuje žádné hormony a nemá teda žádné vedlejší nežádoucí účinky. Je třeba vyzdvihnout také účinek desinfekční a do jisté míry se tak zabraňuje i přenosu pohlavních onemocnění. Metodu lze doporučit v kombinaci s jinou antikoncepční metodou, abychom zvýšili její spolehlivost.

Nitroděložní tělíska

Nitroděložní tělíska se dělí na interní a medikovaná. Interní tělíska působí pouze svou přítomností jako cizí těleso. Jejich výhodou je, že se dají zavést na prakticky neomezenou dobu a nemusí se po několika letech vyměňovat. Medikovaná obsahují nějakou látku, která se uvolňuje do organismu a zvyšuje jejich účinnost. Také existují tělíska s mědí a tělíska s hormonem. Negativum této metody je, že se látka v nich obsažená časem vyčerpá a účinnost se tak snižuje (zhruba po pěti letech). Některá mimoděložní tělíska obsahují místo mědi vzácné kovy. Tato metoda patří k těm méně spolehlivým, udává se těhotenské číslo pět. Další nevýhodou je zvýšená pravděpodobnost zánětu vnitřních rodidel. Také menstruační krvácení může být silnější a bolestivější.

Antikoncepční tablety ano, či ne?

Jako všechno i antikoncepční tablety mají své zastánce i odpůrce (nebo spíše odpůrkyně). Nebudeme zamlčovat, že používání antikoncepčních tablet je zcela bez rizika, ale to platí v podstatě o každém léku, který má vysokou účinnost. Negativní účinky této metody můžeme rozdělit na závažné a nezávažné. Mezi ty závažné počítáme nepříznivé ovlivnění žilního systému a tepen. Tablety však nechrání pouze před otěhotněním, ale  mají také velké množství příznivých účinků.

Jak užívat antikoncepční tablety?

Tablety se berou většinou v cyklech, které napodobují přirozený menstruační cyklus. Antikoncepce se užívá dvacet jedna dní a potom se týden přestane, hladina hormonů prudce klesne a za tři dny dochází k menstruaci. Po sedmidenní pauze se nasadí tablety z dalšího balení a berou se opět dvacet jedna dní a opět za tři dny se objeví menstruace. Toto pravidelné krvácení však nemá nic společného s funkcí vaječníků, ale je vyvoláno pouze rytmem užívání tablet. Někteří výrobci užívají systém dvacet dva tablet a šestidenní pauza. Tablety se užívají denně a to nejlépe ve stejnou denní dobu. Odchylka by neměla být větší než jedna hodina. Po užití tablety hladina hormonu v organismu prudce stoupne a potom dvacet čtyři hodin klesá. Po této době je nutná „hormonální podpora" pomocí další tablety.

Když zapomeneme

Jestliže si zapomeneme vzít jednu tabletu, tak se většinou nic nestane, ale při opomenutí dvou tablet dojde za tři dny k nepravidelnému krvácení z dělohy. Při opomenutí tří tablet již hrozí selhání antikoncepce. Toto je pouze obecné pravidlo a neplatí vždy. Antikoncepční selhání hrozí tím více, čím blíže je zapomenutá tableta konci nebo začátku. Čím je vynechaná tableta dále od začátku, tím je vynechání méně závažné. Jak tedy postupovat, když zjistíme chybu? V případě, že na chybu přijdeme zhruba do dvanácti hodin, zapomenutou tabletku užijeme ihned a následující tabletku vezmeme v obvyklou dobu. Pokud chybu odhalíme později, zapomenutou tabletu už neužíváme a vezmeme si následující v obvyklou dobu. Neměly by se užívat dvě tablety najednou, to antikoncepční spolehlivosti nepomůže, ale zvýší se pravděpodobnost nepříjemného krvácení mimo cyklus. Při zapomenutí některé z posledních tablet, je nejjistější už další nebrat, užívání dokončit a udělat přiměřeně zkrácenou pauzu.

Předávkování

Pokud se stane, že omylem  užijeme dvě tablety v jeden den tak z předávkování mít strach nemusíme. V některých případech mohou nastat bolesti prsou, nevolnost, ale to je tak zhruba vše. Na konci bude ovšem jedna tableta chybět a buď se cyklus zkrátí o jeden den, nebo se doplní z dalšího balení. U vícefázových však pozor na respektování fáze!

Antikoncepce a věk

V minulosti panoval názor, že horní hranici pro užívání je třicet pět let. Přetrvávala obava z urychlení procesu poškození cév. Tato obava měla své opodstatnění u přípravků se staršími progestiny tzv. druhé generace. Pro žena nad třicet let se doporučuje užívání přípravků s tzv. neandrogenními progestiny. Pokud se tato podmínka dodrží, nekuřačky žádná omezení nemají.

Kouření a jeho vliv na antikoncepci

U žen, které kouří hrozí vysoké riziko kardiovaskulárních onemocnění.  Hormonální antikoncepce zvyšuje krevní srážlivost a  příčinou ucpání některé z důležitých cév je krevní sraženina. Vlivem tablet se může spustit mnoho cévních změn, kterou mohou v konečném důsledku skončit tragicky. Rizikové lze pokládat vykouření patnácti a více cigaret denně, a proto by se žena měla zásadně rozhodnout zda zvolí kouření nebo antikoncepci.

Antikoncepční náplasti

Princip fungování antikoncepčních náplastí je stejný jako princip užívání tablet. Náplasti také obsahují estrogen a progestiny. Jedná se tedy o kombinovanou hormonální antikoncepci. Hlavní antikoncepční efekt zajišťuje estrogen a progestin je zde proto, aby měla uživatelka pravidelnou menstruaci. Rovněž jako tablety se užívají tři týdny, kdy se po tuto dobu lepí a pak se týden vynechá. Pozitivum náplastí je v tom, že zajišťují trvalou a plynulou dávku hormonů do organismu a jsou velice spolehlivé. Nevýhodou náplastí je, že jsou vidět a to nemusí být pro každou ženu příjemné.

Injekce a implantáty

Tato metoda se aplikuje tak, že se ženě aplikuje každý třetí měsíc injekce, která ji ochrání před početím. Většina žen po aplikaci této injekce však nemá pravidelnou menstruaci nebo nemenstruuje vůbec. Antikoncepční implantáty mají vzhled dutých tyčinek o průměru asi 2 mm a délky několik cm, které jsou vyrobené z polorospustné hmoty na bázi silikonu, která uvnitř skrývá zásobu antikoncepčního progestiny na několik let. Tyčinky se zavádějí pod kůži a obvykle  na vnitřní stranu  paže pomocí speciální jehly, která se podobá silné injekční jehle. Zavádění ani odstranění tyčinky po vyčerpání účinné látky není složité. Pořizovací cena podkožních implantátů je poměrně vysoká, ale na druhé straně se žena nemusí o antikoncepci několik let starat.

Nitroděložní antikoncepční systém

Nitroděložní antikoncepční systém s hormonem patří k nejvíce spolehlivým antikoncepčním metodám. Index selhání je zhruba 0,1%. Podobně jako u tělísek tato metoda nevyžaduje každodenní užívání a přitom se vykazuje vysokou účinností. Na rozdíl od běžných nitroděložních tělísek nezvyšuje riziko zánětu a nemá nevýhodu silného a déletrvajícího krvácení. Nitroděložní antikoncepční systém neobsahuje estrogen, a proto neovlivňuje stav pleti. Vzhledem k nutnosti zavádět trochu objemný systém děložním hrdlem je vhodnější pro ženy, které za sebou mají minimálně jeden porod.

Posuny menstruace

Ženy mají většinou obavy, že násilné prodlužování cyklu může uškodit jejich zdravotnímu stavu. Posunování menstruace je však zdravotně neškodné a nenásilné. Zvláště v době dovolených si ženy nechtějí komplikovat rekreaci menstruací. V takovém kakám jsou ženy užívající antikoncepci ve výhodě.

Postkoitální antikoncepce

Jestliže dojde k nechráněnému styku a my chceme zabránit otěhotnění, lze použít tzv. postkoitální antikoncepci (antikoncepci po souloži). Zabránit otěhotnění po nechráněném styku lze buď podáním vyšší hormonální dávky nebo zavedením nitroděložního tělíska. První způsob se provádí tak, že najednou podávají čtyři tablety běžné kombinované hormonální antikoncepce a za dvanáct hodin se potom podávají další čtyři tablety. První dávka by se měla podat nejlépe dvanáct hodin po styku (přijatelnou účinnost má ještě do sedmdesáti dvou hodin) po nechráněném styku. Jiný způsob je podání vyšší dávky progestinu. Na našem trhu se prodává preparát zvaný Postinor. Tableta se musí užít do jedné hodiny po styku. Jestliže ji užijete později, musíte za dvanáct hodin užít další tabletu. Metoda by se však neměla užívat častěji než čtyřikrát za cyklus, protože menstruační cyklus by byl nepřehledný.

Zavedení tělíska

Těhotenství po riskantním styku lze zabránit také zavedením nitroděložního tělíska (je jedno jakého typu). Tělísko je však nutné zavést do dělohy nejpozději do pěti dnů po styku. Tento postup však nelze zavádět u mladých žen, které ještě nerodily. Postkoitální antikoncepce by se měla aplikovat pouze zcela výjimečně v nouzových situacích. Její spolehlivost není příliš vysoká a také je zatížena nepravidelným děložním krvácením.

Selhání antikoncepce

V případě, že žena otěhotní při selhání antikoncepce a užívá dál několik prvních týdnů antikoncepci, protože o svém početí neví, nemusí mít obavy. Hormonální antikoncepční tablety vrozené vady nezpůsobují, ale mohou způsobit poruchu  pohlavního vývoje. To znamená, že existuje riziko (pokud se tablety užívají mezi třináctým a dvacátým šestým týdnem gravidity), že postižený jedinec by mohl mít v dospělosti potíže s plodností.

Mimoděložní těhotenství

Počet mimoděložních těhotenství je zhruba jeden případ na sto porodů. Dochází k tomu, že oplozené vajíčko se usídlí ve vejcovodu a může způsobit krvácení nebo vést i ke smrti ženy. Postižený vejcovod je těžce zasažen a jeho schopnost dovést oplodněné vajíčko do dělohy se ztrácí a žena se stává neplodnou.

autor: - bb -
Slunečnicové brikety

PřihlášeníZapomenuté heslo

Další články

Pohlavní choroby – opravdu víte, jak se správně chránit?

Pohlavní choroby – opravdu víte, jak se správně chránit? Dávno jsou pryč devadesátá léta, ve kterých byly pohlavní choroby – s AIDS v čele – skutečným strašákem. Dnes sice jejich existenci vnímáme, ale tak nějak na pozadí. Sex bez ochrany s „týpkem z Tinderu“ už většině lidí nepřipadá zase tak děsivý. celý text

Ženy a alkohol

Ženy a alkohol Donedávna byl alkoholismus spíše mužským problémem, ale čísla statistik stále více ukazují, že přibývá žen, které pijí nad míru. V České republice vypije 13,5 % dospělých žen více alkoholu denně, než je odborníky uznávaná „bezpečná“ dávka. Až pět procent žen v české populaci překročí tuto dávku o polovinu. celý text

Zapomenutá zrníčka

Zapomenutá zrníčka Naši předkové neměli potíže s trávením. Přitom byl jejich jídelníček velice jednoduchý. Plodiny si pěstovali sami a byly bohaté na minerály a vitaminy. Navíc neobsahovaly žádné chemické látky. celý text

Menstruační bolesti

Menstruační bolesti Bolestivá menstruace je projevem hormonální nerovnováhy a nemoci. V poslední době se tento problém řeší hned od počátku hormonální léčbou, a to se týká také čím dál tím více mladších děvčat. Tato terapie však skutečnou příčinu onemocnění neřeší, ale problém pouze oddálí a zakryje. celý text

Líbání je zdravé

Líbání je zdravé Polibek v určité formě znají i opice, a tak není divu, že je rozšířen téměř po celém světě. Polibky jsou barometrem partnerského vztahu. Začínající mileneckou krizi prozradí nejdříve právě polibek. Pro manžele je totiž lehčí se milovat než se líbat. celý text

Diskuse k článku

Zatím nikdo nevložil příspěvek. Buďte první.

© Doktororonline.cz | Reklama